Kamulaştırma Nedir, Nasıl Yapılır?

Tanım : Kamulaştırma (istimlak), kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallarının bedelleri ödenmek şartıyla Devlet veya kamu tüzel kişi mülkiyetlerine geçirilmesi işlemidir. İstenen Belge ve Bilgiler :Kamulaştırmayı yapan ilgili idarenin yazılı talebi,Kamulaştırma kararı (İmar Kanunu hükümlerine göre...

İrtifak Hakkı Nedir?

Tanım : İrtifak hakkı Medeni Kanun ve ilgili diğer kanunlarla tanımlanan hakların, ilgili taşınmaz malların harita ve belgelerinde gösterilmesi ve tescil için yapılması gereken işlemlerdir İstenen Belge ve Bilgiler :- Taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği,- Taşınmaz mal malikinin kimliği veya temsilcisinin vekaletname örneği ve kimliği,- Taşınmaz mal...

İfraz(Ayırma) Haritaları Nedir?

Tanım : Ayırma (ifraz), ilgilisinin talebi üzerine, bir parselin imar Kanunu'nun 15 ve 16 nci maddeleri uyarınca iki yada daha fazla parçalara bölünmesi işlemidir. İmar Kanununun 15 ve 16 ınci maddeleri uyarınca yapılan ayırma işleminin, parselasyon niteliğinde olan ve olmayan olarak 2 çeşidi vardır: - Parselasyon niteliğinde olan ayırma (ifraz); imar parsellerini...

Cins Değişikliği Nasıl Yapılır?

Tanım : Bir taşınmaz malın cinsinin, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale; bağ, bahçe, tarla vb. iken arsa veya arazi iken, bağ bahçe vb. duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemdir.  İstenen Belge ve Bilgiler : Taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği, Taşınmaz mal malikinin kimliği veya temsilcisinin...

Yer Tespiti (Aplikasyon) Nasıl Yapılır?

Tanım : Aplikasyon (yer tespiti), tescilli haritalardaki parsel köşe noktalarının zeminde yerinin belirtilmesidir.  İstenen Belge ve Bilgiler : Taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği, Taşınmaz mal malikinin kimliği veya temsilcisinin vekaletname örneği ve kimliği, Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli...

Kadastro Müdürlüklerine Başvuru Nasıl Yapılır?

Kadastro müdürlüklerinde işlem yaptırmak isteyenler bizzat veya vekilleri (temsilcileri), varsa kanuni temsilcisi (vekil, vasi, kayyım ve kanuni müşavir) vasıtasıyla önce kadastro müdürüne gerekli belgeleriyle birlikte müracaat ederek ne tür işlem yaptırmak istediklerini bildirirler.   Kadastro müdürü istemin taşınmaz mal maliki veya temsilcisinden geldiğini ve ibraz...

Kat Karşılığı Arsa Çalışması

Firmamız Batıkent Çakırlar,Eryaman Göksu,Fatih Sultan mahallesi,İncek,Alacaatlı ve Dodurga bölgelerinde iş ortağımız müteahhit firmalara kat karşılığı arsa çalışması yaparak...

Arsa paylaşım modeli

Müşterilerimizden aldığımız ön talepler doğrultusunda ve müşterilerimizin belirlediği bölgelerde konut yada villa yapımına uygun arsalar araştırılıp bulunarak alınır ve sonrasında iş ortağımız müteahhit Firmalar tarafından projelendirilip müşterilerimizin normal şartlarda sahip olabileceği konut yada villaya fiatının çok çok altında bir fiata sahip olmasını...

Arsa Alım-Satımı

Herkes yaptığı tasarruflar ile gerçekleştirdiği yatırımlarının kısa sürede değerlenmesini ister.Bu konuda birçok çeşitli yatırım enstrümanları bulunmaktadır.Örnek vermek gerekirse Altın.Döviz kuru,Mevduat,Borsa ve günümüzde ortaya çıkan spekülatif hareketlere yol açan kripto paralarda söz edebiliriz. Uludağlar Gayrimenkul olarak 30 Yıldır Gayrimenkul piyasında yer...

Arsa ekspertizi nasıl yapılır?

İlgili belediye tarafından ilgili arsa yada arazinin bulunduğu bölgede imar planlaması yapılıp yapılmadığına bakılır.eğer ilgili arsa yada arazinin bulunduğu bölgede imar çalışması yapılmış ise ilgili yer arsa yapılmamış ise arazi olarak nitelik kazanır.İmarlı olan arsalarda yerin topografik durumuna,lokasyonuna,altyapısına,ulaşım seçenekleri gibi bir çok bileşen...

Listeleri Karşılaştır

Karşılaştırmak