Arsa ekspertizi nasıl yapılır?

  • 3 yıl önce
  • 1

İlgili belediye tarafından ilgili arsa yada arazinin bulunduğu bölgede imar planlaması yapılıp yapılmadığına bakılır.eğer ilgili arsa yada arazinin bulunduğu bölgede imar çalışması yapılmış ise ilgili yer arsa yapılmamış ise arazi olarak nitelik kazanır.İmarlı olan arsalarda yerin topografik durumuna,lokasyonuna,altyapısına,ulaşım seçenekleri gibi bir çok bileşen dikkate alınır.Arsanın diğer komşu parsellere göre avantajı dejavantajı belirlenir.en önemli metriklerden olan arsanın emsali tespit edilir.Kısaca açıklamak gerekirse emsal arsanın üzerine kurulacak yapının toplam inşaat metre kare alanıdır.Bu metrik arsanın değerlemesinde önemli metriklerin başında yer almaktadır.Dolayısıyla arsanın kar ve performans hesaplamasına yardımcı olmaktadır.Son olarak ta arsa üzerine yapılabilecek konut projeleri ile ilgili olarak yaklaşık olarak yatırımın karlılığı belirlenir.

Arazi ekspertizinde ise yukarıda değindiğimiz üzere belediyenin imar çalışmasının olmadığı alanlarda kalan bölgeler arazi nitelinde kalmaktadır.Arazide ise yine aybnı şekilde arazinin topografisi,altyapısı,lokasyonu,ulaşım durumu, kadastral yola cephesi olup olmadığına,sulama kanallarına yakınlık ve uzaklığına ve ayrıca yerleşim yeri olarak köy ve mahalle sınırlarında ise bu yerlere yakınlığına bakılır.  hangi ölçekte olduğuna bakılır.Arazinin üzerinde herhangi bir yapının olup olmadığına,arazi içerisinde ağaçlandırma olup olmadığı ve eğer var ise ağaçların cinsine arazinin fiatını etkileyen faktörlerdir.

Tartışmaya Katıl

Listeleri Karşılaştır

Karşılaştırmak