ARSA SATIMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

  • 3 yıl önce
  • 1

Alıcının Kimliği

Sahip olunan mülkü satarken satın alacak kişinin kimliğinin tespitinde büyük önem vardır. Bilhassa satışın taksitlerle yapıldığı durumlarda satın alan kişi ile taksitleri ödemeyi taahhüt eden kişinin aynı olması hususuna hassasiyetle dikkat edilmelidir.

Satış Sözleşmesi Yapılırken

Türk Hukuk sisteminde gayrimenkul alım satımları ancak tapu kütüklerinde veya Noterler vasıtası ile yapılan ” Gayrimenkul Satış Vaadi ” sözleşmeleri ile geçerli olur. Satış yapılırken bu tür bir sözleşme yapılmaksızın alınan kaparo, sözleşmeye konulan ceza-i şart geçersiz olup alıcıyı bağlamaz. Dolayısı ile alıcıyı bağlayacak veya vazgeçme durumunda yapmış bulunduğu ön ödemenin geri iade edilmesini engelleyecek bir sözleşme yapılması istendiği taktirde ilgili sözleşmenin mutlaka Noterden yapılması gerekmektedir.
 

ARSA  ALIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Arazinin İmar Durumu

Bir arazinin imar durumunu bulunduğu bölge, çevresinde göl olup olmadığı, İstimlak alanı, sit (tabiat varlıkları koruma) alanında olup olmadığının, yola olan cephesi gibi hususlar belirler. Alınması planlanan arazinin imar durumunu, bağlı bulunulan belediyenin imar işleri bölümünden veya alacağınız arazi belediye sınırları içerisinde değil ise il imar müdürlüklerinden öğrenebilirsiniz.

Arazinin Satın Alınma Durumu

Bir arazi alınırken arazinin sahibinin kontrol edilmesi ve arazinin yetkili kişilerden alınması gereklidir. Ayrıca, alıcı, TC. vatandaşı değil ise her yerde arazi alması mümkün değildir. Bir araziyi almak için girişimde bulunmadan önce alıcının bağlı bulunduğu konsolosluğa başvurarak Türkiye içerisinde mülk sahibi olup olamayacağını ve eğer olabiliyor ise nerelerde mülk sahibi olabileceğini öğrenmesi gerekmektedir.

NOT : Türkiye Cumhuriyeti Sınırları içerisinde devlete ait olmayan tüm araziler Tapu Kütüğüne bağlıdır. Eğer satılmak istenen arazi tapusuz ise, bu durum, arazinin aslında devlete ait olduğunun ve teklif eden kişinin sadece kullanım hakkına sahip olduğunun açık bir göstergesidir. Bu türdeki bir araziyi kanunen satın almak mümkün olmayıp, sadece kullanım hakkı devredilir. Kullanım hakkı mutlak bir hak olmayıp, kullanım hakkının devralındığı durumlarda alıcının konumu devletin arazisinin işgalcisi olmaktan öteye gitmez.

Tartışmaya Katıl

Listeleri Karşılaştır

Karşılaştırmak