Yatırım Terimler Sözlüğü

  • 3 yıl önce
  • 1

AÇIĞA ALIŞ : Yatırım hesabında para olmadığı halde aracı kurumdan kredi sağlayarak belli günde satmak suretiyle yapılan hisse senedi alışlarıdır.

AÇIĞA SATIŞ : Bir hissenin alışı olmadan,yüksek fiyattan satıp,hissenin değeri düştüğünde alış yapmaktır.

AÇIK EMİR : İptal talimatı verilene kadar geçerli olan emirdir.

AÇILIŞ FİYATI : Borsada vadeli bir işlem için açılış sırasında sesli pazarlık yöntemiyle ilk fiyatların belirlenmesidir.

ALIŞ FİYATI : Hisse senedinin alınabilecek en düşük değeridir.

ARACI : Borsada başkalarının borsa emrini yerine getirerek işlem yapmaya yetkili borsa üyesidir.

ARACI KURUM : Alım ve satıma ücret ya da komisyon karşılığı aracılık eden kurumdur.

AYI PİYASASI : Fiyat trendi gerileyen piyasadır.

AYI TUZAĞI : Finansal göstergelerin veya hisse senetlerinin yükselen trendlerinin durduğunu sanmak.

AZAMİ FİYAT DALGALANMASI : Bir seansta fiyatların izin verilen iniş ve çıkışıdır.

BİRİKİM : Kağıt getirilerinin henüz düşük olduğu ve bu nedenle yatırımcıların borsaya soğuk baktığı sırada kimi yatırımcıların hisse almaya başlaması durumu yani boğa piyasasının ilk evresidir.

BOĞA PİYASASI : Fiyatların yükselme trendi sergilediği piyasadır.

BOĞA TUZAĞI : Finansal göstergeler ve hisse senetlerinin fiyatlarının yanlış olarak yukarıya döndüğünün sanılmasıdır.

BORSADA KİLİTLENME : Günlük fiyatların borsada azami günlük değişim sınırına ulaşması.

BORSA DERİNLİĞİ : Borsa da hisse senetlerinin piyasada bulunan miktarlarının azlığı ya da çokluğudur.

BORSA ÜYESİ : Kendi hesabına borsa da alım satım yapan kurumlardır.

BOŞALMA : Portföy seviyesinde azalma

BROKER : Aracı kurum adına alım satım yapan kişi. Brokerler sadece İMKB’de bulunurlar.

ÇİFT DİP ÇİFT TEPE : Teknik analiz şekillerinin tersine dönüşüne işaret eder.Artı ya da eksi %3lük bir gerileme veya yükselmenin iki kez aynı düzeye dönüşünü ifade eder.Bu düzeyde destek ve direnç görülür.

DEALLER : Aracı.Bknz Aracı.

DESTEK : Teknik Analizlere göre,yeni alımların geleceği ve fiyatlardaki gerilemenin duracağının düşünüldüğü fiyat düzeyidir.

DİRENÇ : Teknik analizlere göre,yeni satışların geleceği ve fiyatlardaki yükselmenin duracağının düşünüldüğü fiyat düzeyidir.

DÖVİZ SEPETİ : 1 ABD $ +0.77 EURO =Döviz Sepeti

DÜZELTME : Bir önceki seans fiyat değişimine karşı,değişen fiyatın 1/3 veya 2/3 oranında tepki alımı veya tepki satımıdır.

EFT(Elektronik Fon Transferi) : Bankalar arası para transferi.

EKSTRE : Hisse senedi alış veya satışını veya repo tahvil alımı gibi diğer bankacılık işlemlerini ve kişinin portföyünü gösteren belgedir.

FACTORİNG : Factor ya da factoring şirketlerinin işletmelerin alacak hesaplarını satın almak ve alacakların belli kısmını bu işletmelere önceden ödenmek suretiyle bu işletmelere fon sağlayan bir finans eylemi yada yöntemidir.

FAİZSİZ KAZANÇ : Yatırımcıları bir şirkete ortak yapma yöntemini kullanarak para toplamak ve karşılığında kar payı verilmesi şeklinde ilerleyen ve gelişen İslami kazanç yöntemi.

FÖY : Hisse senedi alış veya satışlarında üzerinde hissenin isim,adet, ve fiyatının gösterildiği alıcının ve aracının imzaladığı fiyattır.

GÖSTERGE : Zaman İçindeki değişimleri gösteren liste.

CCI(Commodity Chanel İndex) : Senedin o günkü değeri ile verilen süre içindeki ortalama değerlerinin ortalaması ile karşılaştırılır.CCı genelde (-100) ile (+100) arasında olur.+100 den büyük ise aşırı alımda -100 den küçük ise aşırı satımdadır diye yorumlanabilir. 

RSI(Relative Strength İndex) : Hissenin iç gücünü gösterir.0 ile 100 arası değerler alır.Göstergelerin 50 seviyesini yukarı doğru kırması fiyatların yükseleceğini 50 seviyesinin altına inmesi ise fiyatların düşeceğini gösterir.

MACD(Moving Avarege Convergence/Divergence) : Macd senedin 26 günlük hareketli ortalamasının 12 günlük hareketli ortalamasının çıkarılması ile bulunur.Ortaya bir asilatör çıkar ve bunun üzerine 9 günlük bir hareketli ortalama çizilir.Bu hareketli ortalama çizgisi tetiktir.MACD bu tetik çizgisinin üstündeyse alım yapmak altındaysa satım yapmak gerekmektedir. 

MOMENTUM : Bugünkü fiyatı ile X gün önceki fitı arasındaki değişimi yansıtan bir göstergedir.Bu gösterge trendin gücünü ve hızını ortaya koyar.Kısa vadeli hareketlerin incelenmesi için kullanılır. Göstergenin 100 eksenini yukarı doğru geçmesi Al tersi sat sinyali olarak yorumlanır. 

STOCKHASTICS : Bir senedin kapanış fiyatını senedin son 3 günlük fiyat hareketleri ile karşılaştırılır.80 in üstüne çıkması aşırı alımda olduğunu 20 nin altına inmesi aşırı satımda olduğunu gösterir.

GÜNLÜK FİYAT FARKLARI : Bir işlem gününde en yüksekle en düşük fiyat arasındaki fark

HALKA ARZ : Bir şirketin hisselerini SPK’dan izin aldıktan sonra şirkete ortak toplamak için belirli bir fiyattan satmaktır.

HAVALE : Aynı bankada şubeler arası para aktarımıdır.

HİSSE SENEDİ : Bir şirket ortaklarının şirket sermayesine katılma paylarını saptayan senettir.

İŞLEM HACMİ : Belli bir süre içinde el değiştiren sözleşme sayısı toplamı.

İŞLEM TEMİNATI : Açık vadeli sözleşmeler için yatırımcıların aracı kuruma veya borsa takas kurumuna yatırdıkları teminattır. Alım bedelinin bir bölümü değildir.

KABARMA : Vadeli fiyatlarında oluşan hızlı yükselmelerdir.

KAPANIŞ EMRİ : Seans sonunda,kapanış fiyat dizini içinde alım,satım emridir.

KAPANIŞ FİYATI : Hissenin işlem gününde seans son andaki son işlem fiyatıdır.

KAR PAYI : Şirket sermayesindeki kardan şirket ortaklarına dağıtılan paydır.

KIRILMA : Hızlı keskin bir fiyat gerilemesidir.(Fiyat Kırılması)

KOMİSYON : Aracı kurumun yaptığı işlemden dolayı aldığı para(Kurtaj)

KOŞULLU EMİR : Piyasadaki bazı gelişmeler bağlı olarak işleme konulabilen müşteri emridir.

KREDİLİ İŞLEM : Hesapta para bulunmaması durumunda yapılan işlemdir.

LEASİNG : Bir varlığı yada malı kiraya verenin kiralanan varlık ya da mala ilşkin tüm kullanım haklarını ve risklerini kiracıya devrettiği bir kiralama şeklidir.

LİKİTİDE : Bir borsanın işlem hacmi ve açık pozisyon hacmi o borsanın likit olduğunu gösterir.

LİMİTLİ EMİR : Vadeli işlemlerde,alım ve satım için belli bir fiyat limitinin konduğu emirdir.

LOT : Borsada standart alım miktarıdır.

PİYASA EMRİ : Cari piyasa fiyatından derhal işleme konulacak emirdir.

SATIŞ FİYATI : Hissenin satılabileceği en yüksek değeridir.

SEANS : Borsanın işlem gördüğü vakittir.1 seans 10″00 – 12″00 2.seans 14″00 – 16″00

SEANS SALONU : Borsa seanslarının takip edildiği yer.

SPEKÜLATÖR : Gelecek sözleşmelerinde fiyatların gelecekteki değişmelerinden yaralanarak para kazanabileceğini düşünen yatırımcı.Fiyatlar düşükken hisse alıp yüksekken satım yapan yatırımcı.

TAKASBANK : Hisse senedi sahiplerinin hisse senetlerinin saklandığı kurum.

TEMETTÜ : Şirketlerin ortaklarına dağıttıkları kar payı.

TEYİT*1 : En az iki gösterge veya endeksin piyasadaki gelişmeleri aynı yönde göstermesi

TEYİT*2 : Bir hisse senedinin pasif işleme yazılması sonucunda istenilen fiyattan satılıp satılmadığının öğrenilmesi

TIKANMA : Borsada fiyatların ardarda hiç yükselmediği veya çok az fiyat yükselmesinin yaşandığı günler dizisidir.

TREND : Fiyatların genel eğilimidir.

VİRMAN : Bir şube içinde bir hesaptan başka bir hesaba yapılan aktarım

YETKİLİ HESAP : Bir kişinin aracı kurumuna her defasında özel izin almadan alım satımda bulunmasına yetki vermesini içeren anlaşmadır.

Tartışmaya Katıl

Listeleri Karşılaştır

Karşılaştırmak