Tapu Birleştirme (Tevhit) İşlemi Nasıl Yapılır?

  • 3 yıl önce
  • 1

Tanım : Tevhid (Birleştirme) Tapu Sicilinde ayrı ayrı kayıtlı, birbirine sınırdaş birden fazla taşınmazın teknik usullere göre düzenlenen harita ile tek parsel haline getirilmesi işlemidir.

İstenen Belge ve Bilgiler : 
Birleştirilmesi istenen taşınmaz malların tapu senetleri veya tapu kayıt örnekleri, Taşınmaz malın maliki veya temsilcisinin fotoğraflı nüfus cüzdanı ve temsil belgesi, Birleştirilmesi istenen taşınmaz malların bulunduğu yere göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulunun olumlu kararı, Birleştirme için düzenlenmiş ve yönetmeliklere, yönergelere uygun nitelikteki plan ve eki belgeler, Taşınmaz maliklerinin son altı ay içinde çekilmiş 6×4 cm büyüklüğünde vesikalık fotoğrafları.

İzlenecek yol : 
Kadastro Müdürlüğü tarafından düzenlenen tescil bildirimleri, Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderildikten sonra, Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından tescil işlemi yapılır. 

İşlemin Mali Yönü : 
492 Sayılı Harçlar Kanunu’na ekli (4 ) sayılı tarifenin (6.a) pozisyonuna göre kayıtlı değer üzerinden (bir önceki senenin emlak vergisi değerine her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanmak sonucu bulunacak değerden) binde 6 oranında harç tahsil edilir. Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret ve Eğitime Katkı Payı tahsil edilir.

Tartışmaya Katıl

Listeleri Karşılaştır

Karşılaştırmak